25/12/2014

TỰ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN – LỢI BẤT CẬP HẠI

Một số doanh nghiệp và cá nhân cho rằng mình tự ra cảng làm thủ tục thông quan sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với […]
19/12/2014

THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT NHẬP KHẨU – GIẢI PHÁP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

Thủ tục hải quan cho các lô hàng xuất nhập khẩu là điều bắt buộc phải làm. Nhưng việc này nó chiếm không ít thời gian […]
19/12/2014

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG NHẬP

  Việc làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu tại Việt Nam. Trước hết […]