Văn Phòng Thành Phố Hồ Chí Minh

SS Logistics Co., ltd.
Add.: 280A25 Luong Dinh Cua, An Phu Ward, Dist 2, Hochiminh city, Vietnam.
Tel: +84-8-3526.7478
Fax: +84-8-3526.7479
Website: www.s2s.vn
Email: info@s2s.vn

 

Văn Phòng Thành Phố Hải Phòng:


SS Logistics Co., Ltd.

Add.: Room 409, Viet Trung bldg, No. 103, Nguyen Binh Khiem St., Dong Hai ward, Hai An District, Hai Phong city, Vietnam
Tel: +84-31-3262.758
Fax: +84-31-3262.759
Email: hph@s2s.vn

bandohaiphong