Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học quản lí, công ty Song Song Logistics mong muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Logistics tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á và hướng tới châu Á. Góp phần đưa thương hiệu về lĩnh vực Logistics của Việt Nam lên bản đồ Logistics Thế Giới.